Jogi kérdésével keresse
bizalommal irodámat!

 

 • Tanácsadás munkavállalóknak és munkáltatóknak
 • Képviselet a munkaszerződéstől a felmondásig
 • Teljes körű munkajogi támogatás cégeknek
 • Speciális megállapodások előkészítése
 • Peres és peren kívüli képviselet

Munkajog

Adatvédelem

Társasági jog

Polgárjog

Ingatlanjog

Gazdasági jog

Házassági vagyonjog

Öröklési jog

Társasági jog,
civil szervezetek

A társasági jogi megbízások felölelik többek között:

 • Társaságok alapításával kapcsolatos teljes körű tanácsadás, ügyintézés
 • Bejegyzett társaságok társasági szerződésének módosítása és az ehhez kapcsolódó okiratok elkészítése
 • Törzstőke emeléséhez, leszállításához szükséges jogi dokumentumok elkészítése
 • Társaság átalakulásához, egyesüléséhez, szétválásához szükséges jogi dokumentumok szerkesztése
 • Működő társaságban való részesedésszerzéshez szükséges okiratok elkészítése (üzletrész adásvételi szerződések)
 • Ügyvezető kinevezéséhez szükséges dokumentumok elkészítése, aláírási minta szerkesztése, ellenjegyzése
 • Végelszámolás, felszámolás lefolytatásához, cégmegszüntetéshez szükséges valamennyi dokumentum előkészítése

 

Ügyvédi tevékenységem kezdetétől a Cégbíróság felé a társaság bejegyzési, társaság változásbejegyzési bejelentési kötelezettség teljesítését elektronikus eljárásban végzem ezért tapasztalattal, zökkenőmentesen tudok eleget tenni a jogszabályi előírásoknak.

Főként betéti társaságok és korlátolt felelősségű társaságok cégügyeit intézem.

 • Egyesületek, alapítványok alapítása
 • Civil szervezetek alapító okirat módosításainak bírósági nyilvántartásban történő átvezetése
 • Civil szervezetek jogi képviseletének ellátása

Ha a fenti témák valamelyikében szeretné, hogy segítsek,  akkor vegye fel velem  a kapcsolatot! (e-mail)