Jogi kérdésével keresse
bizalommal irodámat!

 

 • Tanácsadás munkavállalóknak és munkáltatóknak
 • Képviselet a munkaszerződéstől a felmondásig
 • Teljes körű munkajogi támogatás cégeknek
 • Speciális megállapodások előkészítése
 • Peres és peren kívüli képviselet

Munkajog

Adatvédelem

Társasági jog

Polgárjog

Ingatlanjog

Gazdasági jog

Házassági vagyonjog

Öröklési jog

Munkajog

A jogi munka egyik lényeges elemének a megelőzést, a megfelelő előzetes jogi tanácsadást és tájékoztatást tartom mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon, figyelemmel arra, hogy ekként kerülhetők el legeredményesebben a későbbiekben a jogviták. A munkaviszony létesítésének vagy a rendes vagy rendkívüli felmondásának megfelelő és pontos előkészítésével megelőzhető, hogy egy-egy elhamarkodott munkáltatói intézkedés következményeként nagy összegű kártérítés fizetésére kerüljön sor, illetve megelőzhető, hogy a munkavállaló a munkáltató eljárása következtében az őt jogszerűen megillető járandóságoktól elessen.

Munkáltatók számára

 • Munkajogi átvilágítás – munkaügyi bírság megelőzése

  A munkaügy hatósági ellenőrzés tárgyát képezi. Minden foglalkoztató elemi érdeke a hatósági ellenőrzéseknek megfelelő foglalkoztatás, hiszen jogsértés esetén a munkaügyi bírság magas összegű lehet. Vállalom gazdasági társaságok munkajogi dokumentumainak teljes körű átvilágítását, a munkajogi audit keretében a társaság sajátosságainak megismerését követően jelzem az esetleges problémákat és javaslatot teszek azok megoldására.

 • Munkaszerződések készítése, aktualizálása, véleményezése

 • Vezetői munkaszerződések, munkaügyi szabályzatok elkészítése, véleményezése

 • Tanácsadás speciális munkajogi kérdésekben

  • Leltárfelelősségi megállapodások készítése
  • Munkaidő beosztására, rugalmas felhasználására kiterjedő tanácsadás, a munkaidő-keret optimalizálásának elvégzése
  • Vezető állású munkavállalók ill. speciális munkaviszonyok szabályozása
  • Kártérítési ügyek intézése
  • Tanácsadás munkaviszony jellegű jogviszonyokkal kapcsolatban
 • Peres és peren kívüli képviselet munkaügyi jogvita során

Munkavállalók részére

 • Munkaszerződések aktualizálása, véleményezése

 • Jogi tanácsadás felmondás, azonnali hatályú felmondás (munkaviszony megszüntetése) esetén

  • a munkaviszony megszüntetése esetén a munkavállaló képviselete a munkáltatóval szemben
  • a rendes, azonnali hatályú felmondás jogszerűségének vizsgálata
  • tájékoztatás a felmondási időre és a végkielégítésre vonatkozóan
 • Jogi képviselet munkaügyi perekben

 • Jogi tanácsadás speciális munkajogi kérdésekben

  • Táppénzen lévő kismamát megillető védelemre vonatkozó tanácsadás, képviseletük a munkáltatóval szemben
  • Jogi tanácsadás arra vonatkozóan, hogy mit tehet a munkavállaló, ha munkaszerződését a munkáltató módosítani kívánja
  • A munkavállaló érdekeinek képviselete a munkáltatóval szemben

Ha a fenti témák valamelyikében szeretné, hogy segítsek,  akkor vegye fel velem  a kapcsolatot!