Jogi kérdésével keresse
bizalommal irodámat!

 

 • Tanácsadás munkavállalóknak és munkáltatóknak
 • Képviselet a munkaszerződéstől a felmondásig
 • Teljes körű munkajogi támogatás cégeknek
 • Speciális megállapodások előkészítése
 • Peres és peren kívüli képviselet

Munkajog

Adatvédelem

Társasági jog

Polgárjog

Ingatlanjog

Gazdasági jog

Házassági vagyonjog

Öröklési jog

GYIK

Milyen adatokra van szükség az ügy elindításához?

A rendelkezésre álló valamennyi (papír alapú és elektronikus formátumú) irat, feljegyzés, e-mail. Amennyiben az ügynek volt már előzménye, úgy annak iratai is szükségesek. Konkrét adatok.

 

Kapcsolatfelvétel, megbízás

 1. Telefonon és e-mailben sem áll módomban semmilyen ügyben jogi tanácsot adni, ezért ügyvédi munkadíjjal járó jogi tanácsadáshoz vegye fel telefonon vagy e-mailben a kapcsolatot velem.
 2. Ha van 10 perce, e-mailben írja le röviden ügyét, vagy munkanapokon 8:00-17:00 óra között hívjon fel és egyeztessünk időpontot személyes vagy Skype konzultációra.
 3. A személyes találkozó ügyvédi irodámban, Skype útján való konzultáció, üzleti Ügyfelek székhelyén megoldható előzetesen egyeztetett időpontban. Tapasztalataim szerint 1 óra elegendő arra, hogy az ügyet az első konzultáció alkalmával átbeszéljük az Ügyféllel.
 4. Az első konzultáció díja 30.000,-Ft/óra, amely összeg megbízás esetén a megbízási díjba beszámításra kerül. Ezt a díjat személyes konzultáció esetén a helyszínen, Skype konzultáció esetén előre kérek teljesíteni.
 5. Amennyiben üzlettársaival vagy hozzátartozóival meg kívánja beszélni a lehetőségeket, az első találkozót követően megbízási szerződés aláírásával folytatódik az együttműködés.
 6. Ügytípusonként eltérő az ügyintézés menete, költsége. Erről már a megbízási szerződés aláírását megelőzően részletesen, írásban is tájékoztatom Ügyfeleimet.

Mennyibe kerül?

Az ügyvédi törvény szerint az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya. A konkrét megbízásra vonatkozó ügyvédi munkadíj függ az ügy jellegétől, körülményeitől, ellátandó feladatokra fordított munkaórák számától.

Irodám elsősorban óradíjas alapon nyújt jogi szolgáltatást. Óradíjban történő megállapodás esetén Ügyfeleimet előzetesen tájékoztatom a feladat elvégzéséhez előreláthatóan szükséges időről. Minél nagyobb egyedi megbízás munkaigénye, vagy az egy hónapban megrendelt feladat mennyisége, annál kedvezőbb az óradíj.

Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek esetében a munkadíj alapját az érintett ingatlan forgalmi értéke adja.

Nagy perértékű bírósági eljárások esetében az ügyvédi munkadíj vagy a perérték meghatározott százalékában, vagy előre egyeztetett fix díj + sikerdíj konstrukcióban kerülhet meghatározásra.

A készkiadások tekintetében (szakértői díjelőleg, illetékbélyeg stb.) a költség felmerülésekor hívom fel Ügyfeleimet az összeg megfizetésére.

Szolgáltatásaim átalány díjas megbízási szerződés keretei között is igénybe vehetőek.

Mivel magam is motorozok, motorosoknak az ügyvédi munkadíjból 10% kedvezményt biztosítok.

Online ügyintézés

Amennyiben:

 • Nem lehetséges a személyes találkozás, mert idősbeteg, esetleg mozgáskorlátozott,
 • Külföldön tartózkodik, nem tud irodámba személyes ügyintézésre bejönni,
 • Nincs ideje eljönni személyesen, inkább egyeztetne e-mailben, telefonon, vagy skype-on,

Irodámban megoldható a távoli ügyintézés, plusz költségek nélkül. Így gyorsabban, rugalmasabban tudom – előre egyeztetett időpontban – ügyeit intézni.

Távazonosítás

Több ügytípus esetén lehetőség van arra, hogy az ún. távazonosítással tanácsadás, okirat véleményezés vagy akár okiratszerkesztés során ügyvédként segítsek jogi ügyekben akkor is, ha valaki akár idő híján, akár a földrajzi távolság, betegség, mozgáskorlátozottság, stb. miatt nem tud velem személyesen találkozni, eljönni aláírni.

 • nem szükséges a személyes találkozás
 • elegendő elektronikus úton (e-mail, stb.) illetve telefonon egyeztetni az adott ügylethez az adatokat, iratokat, ami alapján irodám elő tudja a szükséges okiratokat készíteni
 • az iratok véglegesítése során egyeztetjük még a felmerülő kérdéseket, megtesszük az esetleges módosításokat, javításokat
 • majd azok otthoni aláírását követően eljuttatják irodámba postai úton ellenjegyzésre
 • az iratok ellenjegyzésére a személyellenőrzést és Skype-os konzultációt követően, annak során kerül sor. Ekkor ügyfeleimnek élőben is be kell jelentkezniük, fel kell mutatniuk irataikat, és a rögzített kép- és hanganyagú konzultáció során nyilatkozniuk kell, hogy az aláírás az akkor már nálam lévő iratokon a sajátjuk. Ez maga a távazonosítás
 • végül visszakapják saját példányaikat eredetiben, papír alapon, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátva, továbbá az ellenjegyzett példány scannelve is megküldése kerül
 • ellenjegyezést követően az irat további ügyintézésre kerül megküldésre a földhivatalba, cégbíróságra, stb.

Egy adott ügylethez tehát – legyen az akár egy adásvételi, ajándékozási szerződés, cégügylet (cégalapítás, cégmódosítás, stb.), vagy bármi más szerződéstípus – mindig pontosan megírjuk adatbekérőnkben, hogy milyen adatokra, információkra van szükség az iratok előkészítéséhez. Minden esetben elkérjük az igazolványok másolatát is elektronikusan a kötelező azonosítások elvégzése miatt.

Távoli véleményezések, konzultációk

 • Különböző szerződések véleményezése,
 • Bármilyen ügyben tanácsadás,
 • Konzultáció

távolról, online is intézhető irodámban azzal, hogy amennyiben az ügyfél arra igényt tart, személyesen is bármikor tudunk továbbra is találkozni és konzultálni.

Ezekben az ügyekben telefon történő egyeztetést követően leegyeztetjük a részleteket, megbeszéljük a felmerülő kérdéseket, és amennyiben e-mailben rendelkezésemre állnak a szükséges adatok, információk, és/vagy az átnézendő szerződés tervezet, a tanácsadás a választott módon, telefonon, skypon vagy e-mailben történik meg, ami az ügyintézésben rugalmasságot ad, és amivel nagyban meggyorsíthatóak az ügyintézések.

Amennyiben létrejön a megbízás, mi az ügy menete?

Ügyfeleim részére a megbízási szerződésben vállalt feltételekkel állok rendelkezésre mind online, mind pedig személyesen. Amennyiben azonnali válaszadás nem lehetséges adott ügyben, a válaszadás várható időpontjáról minden esetben a kérés beérkezésekor tájékoztatom az Ügyfelet Minden beérkezett iratról – legyen az az ellenérdekű fél, bíróság vagy hatóság – Ügyfeleimet e-mailben tájékoztatom (illetve sürgős esetben telefonon is). Mindig az Ügyfél által jóváhagyott tervezet kerül megküldésre bármely fél, illetve hatóság és bíróság részére.

Amennyiben kérdése van, kérem keressen (e-mail link)