Jogi kérdésével keresse
bizalommal irodámat!

 

 • Tanácsadás munkavállalóknak és munkáltatóknak
 • Képviselet a munkaszerződéstől a felmondásig
 • Teljes körű munkajogi támogatás cégeknek
 • Speciális megállapodások előkészítése
 • Peres és peren kívüli képviselet

Munkajog

Adatvédelem

Társasági jog

Polgárjog

Ingatlanjog

Gazdasági jog

Házassági vagyonjog

Öröklési jog

Polgárjog

Ezen belül különösen az alábbi területen látom el ügyfeleim képviseletét peres- és nem peres eljárások során:

 • adásvételi, ajándékozási- és csereszerződések
 • bérleti és használati jogot biztosító szerződések
 • kölcsönszerződések
 • életjáradéki szerződés, tartási szerződés
 • megbízási szerződések
 • fizetési meghagyás
 • személyiségi jogi perek
 • dologi jogi perek
 • kártérítési perek
 • szavatossági ügyek
 • sérelemdíj megfizetése iránti perek
 • követelések érvényesítése
 • tulajdoni igények érvényesítése, tulajdonjogi viták
 • vállalkozási- és megbízási szerződések szerkesztése
 • végrehajtás

Ha a fenti témák valamelyikében szeretné, hogy segítsek,  akkor vegye fel velem  a kapcsolatot! (e-mail)

Ingatlanjog

  • Ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó (adásvételi, ajándékozási, tartási, öröklési, opciós, stb.) szerződések elkészítése és ellenjegyzése
  • Közös tulajdon létrehozásával (házasság, ráépítés, társasház, stb.) és megszüntetésével kapcsolatos szerződések elkészítése és ellenjegyzése
  • haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése
  • telekalakítási megállapodás
  • elbirtoklással kapcsolatos ügyek
  • bérleti és használati szerződések készítése
  • Társasház alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat elkészítése
  • Ingatlanokat terhelő biztosítéki (jelzálogjogot alapító, tartozást elismerő, stb.) szerződések elkészítése és ellenjegyzése
  • bérleti szerződések szerkesztéseteljes körű földhivatali ügyintézés

Gazdasági jog

Vállalom gazdasági társaságok működésével kapcsolatos különböző szerződések készítését, véleményezését; biztosítéki szerződések, szerződésrendszerek kialakítását. Jogi tanácsadással és perbeli képviselettel állok Ügyfeleim rendelkezésére szerződésszegés, teljesítési késedelem, hibás teljesítés esetén.

Követeléskezelés

 • Nem fizető adósok ügyvédi felszólítása
 • Fizetési meghagyás kibocsátása iránti eljárás megindítása
 • Képviselet csődeljárás, felszámolás, végelszámolási és végrehajtási ügyekben
 • Felszámolási eljárás kezdeményezése nem fizető adósokkal szemben

Hitelezői igények felszámoláson belüli érvényesítése

Házassági vagyonjog, családjog

 • házassági bontóperekkel összefüggő tanácsadás és képviselet
 • szülői felügyelettel, kapcsolattartással összefüggő ügyek
 • gyermek- és rokontartással, tartásdíjjal összefüggő ügyek, jogviták (tartásdíj megállapítása, leszállítása, felemelése)
 • házassági és élettársi vagyonjogi megállapodások, szerződések szerkesztése és ellenjegyzése
 • házassági vagyonközösség megszüntetésére vonatkozó megállapodások
 • házassági, élettársi vagyonjogi perek, vagyonközösség megszüntetésével kapcsolatos perek
 • apaság vélelmének megdöntésével kapcsolatos perek

 

Öröklési jog

 • végrendelet és egyéb végintézkedés szerkesztése és ellenjegyzése
 • hagyatéki eljárásban képviselet ellátása
 • hagyatéki perekhagyatéki (hitelezői) igények érvényesítése

Ingatlanjog

 • Ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó (adásvételi, ajándékozási, tartási, öröklési, opciós, stb.) szerződések elkészítése és ellenjegyzése
 • Közös tulajdon létrehozásával (házasság, ráépítés, társasház, stb.) és megszüntetésével kapcsolatos szerződések elkészítése és ellenjegyzése
 • haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése
 • telekalakítási megállapodás
 • elbirtoklással kapcsolatos ügyek
 • bérleti és használati szerződések készítése
 • Társasház alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat elkészítése
 • Ingatlanokat terhelő biztosítéki (jelzálogjogot alapító, tartozást elismerő, stb.) szerződések elkészítése és ellenjegyzése
 • bérleti szerződések szerkesztése
 • teljes körű földhivatali ügyintézés

Gazdasági jog

Vállalom gazdasági társaságok működésével kapcsolatos különböző szerződések készítését, véleményezését; biztosítéki szerződések, szerződésrendszerek kialakítását. Jogi tanácsadással és perbeli képviselettel állok Ügyfeleim rendelkezésére szerződésszegés, teljesítési késedelem, hibás teljesítés esetén.

 

Követeléskezelés

 • Nem fizető adósok ügyvédi felszólítása
 • Fizetési meghagyás kibocsátása iránti eljárás megindítása
 • Képviselet csődeljárás, felszámolás, végelszámolási és végrehajtási ügyekben
 • Felszámolási eljárás kezdeményezése nem fizető adósokkal szemben
 • Hitelezői igények felszámoláson belüli érvényesítése

Házassági vagyonjog, családjog

 • házassági bontóperekkel összefüggő tanácsadás és képviselet
 • szülői felügyelettel, kapcsolattartással összefüggő ügyek
 • gyermek- és rokontartással, tartásdíjjal összefüggő ügyek, jogviták (tartásdíj megállapítása, leszállítása, felemelése)
 • házassági és élettársi vagyonjogi megállapodások, szerződések szerkesztése és ellenjegyzése
 • házassági vagyonközösség megszüntetésére vonatkozó megállapodások
 • házassági, élettársi vagyonjogi perek, vagyonközösség megszüntetésével kapcsolatos perek
 • apaság vélelmének megdöntésével kapcsolatos perek

Öröklési jog

 • végrendelet és egyéb végintézkedés szerkesztése és ellenjegyzése
 • hagyatéki eljárásban képviselet ellátása
 • hagyatéki perek
 • hagyatéki (hitelezői) igények érvényesítése

Ha a fenti témák valamelyikében szeretné, hogy segítsek,  akkor vegye fel velem  a kapcsolatot!